Powitanie
Kompetencje
Doświadczenie
Współpraca
Kontakt
   
 

Szanowni Państwo,

Miło mi gościć Państwa na stronie mojej firmy: CI STRATEGIE Piotr Szpiganowicz. Od 15 lat zajmuję się doradztwem marketingowym i obsługą marketingową podmiotów gospodarczych z  różnych branż gospodarki. Praktyka zawodowa pozwoliła mi wykształcić umiejętność stra- tegicznego podejścia do potrzeb w zakresie aktywności rynkowej, którą łączę z wiedzą prak- tyczną, zdobytą podczas pracy w działach marketingu i sprzedaży. Dzięki temu mogę Pań- stwu zaproponować pomoc w budowie silnie osadzonych w realiach rynku strategii  marke- tingowych i  opracowanie - we współpracy z kadrą menedżerską Państwa Firmy - skutecz- nych planów działania. Moje wieloletnie doświadczenie wskazuje, iż "spojrzenie z zewnątrz” pozwala łatwiej wypracować nowe idee i pomysły pod warunkiem, że jest bardzo mocno osadzone w realiach wybranej branży. Stąd szczególny nacisk kładę na skuteczną komuni- kację  z pracownikami Klienta i wspólne osiągnięcie wyznaczonych na etapie planowania usług doradczych celów!